Thành lập doanh nghiệp trọn gói

HỎI & ĐÁP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp, xin vui lòng gửi câu hỏi tại đây!

VIỆT HÙNG

Chi tiết

Chào bạn, tôi muốn thành lập công ty, Nhờ bạn tư...

Nguyễn Quang Nghĩa

Chi tiết

Tôi hiện đang là giám đốc công ty cổ phần, tôi có người bạn muốn làm ăn chung và chúng tôi định thành lập doanh nghiệp mới. Vậy luật sư cho hỏi tôi có...

Nguyễn Ngọc Lân

Chi tiết

Tôi muốn mở doanh nghiệp, tôi chỉ có một mình nghe nói chỉ được thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành...

Dịch vụ thành lập doanh gnhiệp
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Xin cấp lại con dấu công ty
Xin cấp lại đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thiết kế logo
Thiết kế nhận diện thương hiệu
Thiết kế bao bì nhãn mác
Thiết kế website
Xin giấy phép quảng cáo
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký mã số mã vạch
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội
Quảng cáo google adwords
Dịch vụ seo
Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
Quyết toán thuế cuối năm

Một số bất cập về kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Chữ lớn hơnChữ bình thườngChữ nhỏ hơn
Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích, cho nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý thì quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn công cụ hỗ trợ. Việc định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, kịp thời và có khoa học sẽ góp một phần nâng cao năng lực cung cấp thông tin kế toán của công tác kế toán.

Trong thực tế nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở nhiều tình huống khác nhau kế toán chưa tìm ra cách định khoản hợp lý và phù hợp với chế độ quy định nên khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế gặp rất nhiều khó khăn.

Về nghiệp vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành, quy trình này hạch toán theo các bước:

- Khi doanh nghiệp lập và gửi bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Không định khoản.

- Khi doanh nghiệp nhận quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế: Không định khoản.

- Khi doanh nghiệp xử lý xong quyết định của cơ quan thuế.

Phần được hoàn, chờ khi nào nhận được tiền hoàn thuế, ghi: Nợ 111, 112 Có 133 (1331, 1332). Phần không được hoàn, tính vào chi phí, ghi: Nợ 621, 641, 642, 632, 627, 142... Có 133 (1331, 1332).

Qua quy trình nghiệp vụ hoàn thuế, từ khi doanh nghiệp lập bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến khi nhận được tiền hoàn thuế ta thấy phải qua ba giai đoạn, mỗi giai đoạn cần thực hiện một số thủ tục (hồ sơ), ta có thể coi các hồ sơ này là một bộ chứng từ kế toán ghi nhận một nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh vì sau mỗi công đoạn, ý nghĩa của số thuế GTGT khác hẳn nhau. Khi doanh nghiệp chưa đề nghị hoàn (giai đoạn 1 chưa phát sinh) thì số thuế GTGT đầu vào này vẫn "còn được khấu trừ, còn được hoàn lại" (Luật thuế GTGT), nhưng khi doanh nghiệp đã đề nghị hoàn (giai đoạn 1 đã phát sinh) thì ý nghĩa của số thuế này hoàn toàn khác so với khi chưa đề nghị, lúc này cho dù doanh nghiệp chưa nhận được quyết định xử lý của cơ quan thuế và chưa nhận được tiền hoàn thuế thì nó cũng không được sử dụng để khấu trừ, hay tiếp tục đề nghị hoàn ở những kỳ sau. Như vậy số thuế đã đề nghị hoàn phải treo lại chờ cơ quan thuế ra quyết định mới được xử lý. Sau khi cơ quan thuế ra quyết định "không được hoàn" hoặc "được hoàn", doanh nghiệp mới được xử lý số thuế này. Phần không được hoàn tính vào chi phí, phần được hoàn doanh nghiệp làm thủ tục ra kho bạc nhận tiền (giai đoạn 3). Trong quy trình hạch toán này tồn tại hai bất hợp lý.

Thứ nhất, hai công đoạn đầu nếu ta không định khoản thì trên tài khoản 133(1331, 1332) tồn tại gộp cả "thuế còn được khấu trừ" và "thuế đã đề nghị hoàn không còn được khấu trừ" dễ dẫn đến sai lầm khi lập tờ khai thuế GTGT hoặc khi thực hiện khấu trừ thuế và đề nghị hoàn thuế ở những kỳ sau.

Thứ hai, khi kế toán lập bộ chứng từ đề nghị hoàn và khi nhận được quyết định được hoàn của cơ quan thuế mà không định khoản thì coi như đã bỏ sót chứng từ kế toán.

Phương pháp giải quyết: Theo chúng tôi để hạch toán được quy trình này ta cần mở thêm hai tài khoản chi tiết cho tài khoản 133:

-Tài khoản 1333 "Thuế GTGT đã đề nghị hoàn": Tài khoản này sử dụng để theo dõi thuế GTGT đã đề nghị hoàn. Trong đó:

Bên nợ: phản ánh số thuế GTGT đã đề nghị hoàn. Bên có: Phản ánh số thuế GTGT đã nhận được quyết định được hoàn lại, và số thuế GTGT nhận được quyết định không được hoàn phải tính vào chi phí.

+ Số dư cuối kỳ: Phản ánh số thuế đã đề nghị hoàn nhưng chưa nhận được quyết định xử lý của cơ quan thuế.

-Tài khoản 1334 "Thuế GTGT đã được hoàn phải thu": Tài khoản này theo dõi thuế GTGT đã nhận được quyết định được hoàn nhưng chưa nhận được tiền hoàn.

+ Bên nợ: phản ánh số thuế GTGT đã được hoàn theo quyết định

+ Bên có: Phản ánh số thuế GTGT đã nhận được tiền hoàn.

+ Số dư cuối kỳ: Phản ánh số thuế đã được hoàn nhưng chưa nhận được tiền.

Định khoản:

Khi doanh nghiệp lập bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi cho cơ quan thuế: Ta chuyển số thuế đề nghị hoàn từ 1331, 1332 sang tài khoản 1333 "Thuế GTGT đã đề nghị hoàn", ghi:

Nợ 1333 "Thuế GTGT đã đề nghị hoàn"; Có 1331, 1332.

Khi nhận được quyết định hoàn thuế, ta xử lý như sau: Phần không được hoàn do cơ quan thuế loại ra thì tính vào chi phí, ghi: Nợ 621, 627, 632, 641, 642, 142... Có 1333 "Thuế GTGT đã đề nghị hoàn". Phần được hoàn chuyển thành khoản thuế GTGT được hoàn phải thu, ghi: Nợ 1334 "thuế GTGT đã được hoàn phải thu"; Có 1333 "Thuế GTGT đã đề nghị hoàn". Khi nhận được tiền hoàn thuế, ghi: Nợ 111, 112; Có 1334" Thuế GTGT đã được hoàn phải thu".

Đối với Thuế GTGT và thuế TNDN được miễn giảm.

Theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành, nghiệp vụ này hạch toán theo các bước:

Nếu doanh nghiệp nhận được quyết định miễn giảm thuế trước kỳ tính thuế thì không hạch toán thuế phải nộp nữa, còn nếu nhận được quyết định miễn giảm thuế sau kỳ tính thuế (đã hạch toán thuế) thì hạnh toán như sau:

- Nhận được quyết định: Không định khoản

- Khi xử lý số thuế được miễn giảm, có 2 cách xử lý: ...Nếu doanh nghiệp đã tính và hạch toán thuế phải nộp nhưng chưa nộp vào ngân sách thì trừ ngay vào số thuế phải nộp, ghi: Nợ 333xx (chi tiết theo lọai thuế phải nộp); Có 711 (tăng thu nhập khác)... Nếu doanh nghiệp đã nộp thuế vào ngân sách thì chờ đền khi nhận được tiền, ghi: Nợ 111, 112; Có 711(tăng thu nhập không chịu thuế thu nhập).

Như vậy việc được miễn giảm thuế là một thu nhập thuộc thu nhập khác của doanh nghiệp. Theo chuẩn mực kế toán về doanh thu và thu nhập khác, thu nhập được hưởng ở kỳ nào phải tính vào kết quả kinh doanh trong kỳ đó, không phân biệt đã nhận được tiền hay mới ghi nhận khoản phải thu. Vì vậy, khi doanh nghiệp nhận được quyết định miễn giảm thuế, dù trừ vào thuế phải nộp, nhận tiền ngay, hoặc chưa nhận tiền, kế toán phải ghi nhận ngay thu nhập trong kỳ (ghi Có 711).

Tùy từng trường hợp, nếu chưa nộp thuế thì trừ vào thuế phải nộp, nếu đã nộp thuế thì coi đây là khoản thuế phải thu lại của doanh nghiệp. Nhưng theo hướng dẫn của chế độ kế toán, trong trường hợp doanh nghiệp chờ đến kỳ nhận được tiền, hoặc chờ đến kỳ phải nộp thuế tiếp theo để trừ vào số thuế phải nộp mới ghi nhận thu nhập. Trường hợp này là trái với chuẩn mực kế toán về ghi nhận thu nhập.

Để giải quyết bất cập này cần căn cứ vào thực tế của doanh nghiệp đã nộp thuế chưa hay mới chỉ tính thuế phải nộp. Trường hợp nếu đối tượng nộp thuế mới hạch toán thuế phải nộp nhưng chưa nộp thì trừ ngay vào số thuế phải nộp và ghi tăng thu nhập, ghi: Nợ 333(3331, 3334,...) (giảm thuế phải nộp) Có 711 (tăng thu nhập khác).

- Nếu đã nộp thuế vào ngân sách thì ghi tăng thu nhập và ghi tăng phải thu khác: Nợ 1388 (chi tiết theo lọai thuế được miễn giảm phải thu) Có 711 (tăng thu nhập khác).

- Khi doanh nghiệp nhận được tiền, ghi: Nợ 111, 112 Có 1388.

- Trường hợp doanh nghiệp không thóai thu mà để số thuế được miễn giảm đã nộp này trừ vào số thuế phải nộp của kỳ phải nộp thuế tiếp theo thì sau khi tính ra số thuế phải nộp ở kỳ đó, ghi: Nợ 333(3331, 3334,...) (giảm thuế phải nộp) Có 1388
Doanhnghiepmoi.net

 

 BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP & TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
LOẠI DỊCH VỤ

THỜI

GIAN

GIÁ (VND)

KHÁCH ĐẾN VP 

 GIÁ (VND)

CHUYÊN VIÊN ĐẾN TẬN NƠI

 Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty + con dấu  7 (ngày)1.200.000 1.700.000 
 Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty + con dấu  Khẩn+500k/ Ngày +500k/ Ngày 
 Đăng ký kinh doanh cá thể (Hộ kinh doanh - Cửa hàng) 7 (ngày)1.200.000 1.700.000 
 Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài--- Báo giá sau Báo giá sau 
 Thành lập doanh nghiệp trọn gói  A : + Logo7 (ngày)4.000.000  4.500.000 
 Thành lập doanh nghiệp trọn gói  B: + Logo + C.I.P7 (ngày) 6.000.000  6.500.000 
 Thành lập DN trọn gói  C: + Logo + C.I.P + Website7 (ngày) 8.000.000  8.500.000 
 Thành lập DN trọn gói  D: + Logo + C.I.P + Website + ...7 (ngày) 10.000.000  10.500.000 
 Dịch vụ mở chi nhánh công ty, doanh nghiệp7 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ  thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp7 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh10 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ xin cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất, hỏng14 (ngày) 3.000.000  3.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại giấy đăng ký mẫu dấu bị mất10 (ngày) 3.000.000 3.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại con dấu công ty bị mất45 (ngày) 4.000.000 4.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại con dấu công ty bị mất (Khẩn!) 15 (ngày)8.000.000 8.500.000 
 Làm dấu chức danh ..02 (ngày) 150.000 200.000 
 Làm dấu mã số thuế02 (ngày)  150.000 200.000 
 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp -----Báo giá sau 
 Đóng cửa văn phòng đại diện công ty, doanh nghiệp12 (ngày)Báo giá sau  
 Đóng cửa, giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp12 (ngày)Báo giá sau  
 Đóng cửa VPĐD doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài -----Báo giá sau  
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Dưới 5 người)45 (ngày)1.500.000 2.500.000 
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Dưới 5 - 10 người)45 (ngày)2.000.000 3.000.000 
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Trên 10 người)45 (ngày)2.500.000 3.500.000 
 Báo tăng giảm lao động15 (ngày) 600.000 1.100.000 
 Chế độ hưu trí, thai sản15 (ngày) 600.000 1.100.000 
 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, slogan12 (tháng)2.500.000 3.000.000 
 Đăng ký bản quyền tác giả (Logo, phần mềm, tác phẩm ..)14 (ngày) 1.600.000 2.100.000 
 Đăng ký bản quyền tác giả làm khẩn !07 (ngày)  2.100.000 2.600.000 
 Đăng ký mã số mã vạch14 (ngày) 2.500.000 3.000.000 
 Đăng ký mã số mã vạch làm khẩn !07 (ngày)   2.500.000 3.000.000 
 Xin cấp CN Cở sở đủ điều kiện VSATTP (Xưởng sản xuất)--15.500.000 16.000.000 
 Xin cấp CN Cở sở đủ điều kiện VSATTP (Hộ kinh doanh)-- 6.000.0007.500.000 
 Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm12 (ngày) 5.000.000 6.500.000 

  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Văn Phòng Hà Nội : 34A - Trần Phú - P. Điện Biên - Q.Ba Đình - Hà Nội

Tel: 0466.73.76.79 - Fax: 04.37.47.57.43 - Email: info@doanhnghiepmoi.net - Hotline:  094.525.9986

CN Hải Phòng: Tầng 1, Toà Nhà Khánh Hội, 2/3C Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Tel: 031.222.8.333 - Fax: 0313.55.67.79 - Email: info@doanhnghiepmoi.net - Hotline: 0904.188.007

CN Tp. HCM: 149/21/25 Lê Thị Riêng - P.Bến Thành - Quận 1 - TP .HCM

Tel: 083.8767.986  -  Fax: 083.7553265  -   Email: info@doanhnghiepmoi.net -  Hotline:  0904.188.007

Website: doanhnghiepmoi.net

 

dich vu thanh lap doanh nghiep
 
Thành lập doanh nghiệp - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Tư vấn thành lập doanh nghiệp - Xin cấp lại con dấu công ty - Xin cấp lại đăng ký kinh doanh - Thiết kế logo - Sáng tạo slogan - Thiết kế website - Thiết kế bao bì nhãn mác - Thiết kế nhận diện thương hiệu - Dịch vụ sở hữu trí tuệ - Đăng ký quyền tác giả - Đăng ký bản quyền phần mềm - Đăng ký mã số mã vạch - Công bố tiêu chuẩn sản phẩm - Xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm - Xin giấy phép quảng cáo - Tư vấn luật bảo hiểm xã hội  - Dịch vụ báo cáo thuế - Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm.
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?

Google Adwords

Bạn bè giới thiệu

Qua email quảng cáo

Qua phương tiện khác

Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Danh mục ngành kinh tế việt nam
Biểu thuế giá trị gia tăng
Biểu thuế xuất nhập khẩu
Tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu mã số thuế