Thành lập doanh nghiệp trọn gói

HỎI & ĐÁP

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp, xin vui lòng gửi câu hỏi tại đây!

VIỆT HÙNG

Chi tiết

Chào bạn, tôi muốn thành lập công ty, Nhờ bạn tư...

Nguyễn Quang Nghĩa

Chi tiết

Tôi hiện đang là giám đốc công ty cổ phần, tôi có người bạn muốn làm ăn chung và chúng tôi định thành lập doanh nghiệp mới. Vậy luật sư cho hỏi tôi có...

Nguyễn Ngọc Lân

Chi tiết

Tôi muốn mở doanh nghiệp, tôi chỉ có một mình nghe nói chỉ được thành lập doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành...

Dịch vụ thành lập doanh gnhiệp
Dịch vụ giải thể doanh nghiệp
Xin cấp lại con dấu công ty
Xin cấp lại đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thiết kế logo
Thiết kế nhận diện thương hiệu
Thiết kế bao bì nhãn mác
Thiết kế website
Xin giấy phép quảng cáo
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký mã số mã vạch
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội
Quảng cáo google adwords
Dịch vụ seo
Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
Quyết toán thuế cuối năm

Công văn của chi cục thuế về việc thu thập thông tin tổng điều tra cơ sở

Chữ lớn hơnChữ bình thườngChữ nhỏ hơn
         CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ HUYỆN TỪ LIÊM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 4357 / CCT TTHT&AC                                                                 Từ liêm,  ngày 06 tháng 4 năm 2012  
V/v thu thập thông tin tổng điều tra cơ sở   
                KT, HCSN năm 2012                   
                 
                    Kính gửi:  Các Doanh nghiệp, HTX  đăng ký kê khai 
                                          nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Từ liêm

             Thực hiện quyết định số 1271/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của thủ tướng chính phủ; Kế hoạch 36/KH-BCĐ TP ngày 21/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội; Kế hoạch 79/KH-BCĐ ngày 26/3/2012 của UBND  Huyện Từ Liêm về việc thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012.
 
Chi cục thuế Huyện Từ Liêm đề nghị Ông (Bà) giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã chỉ đạo thực hiện kê khai và báo cáo đầy đủ, chính xác nội dung và số liệu  trên phiếu 1A/TĐTKT-DN “ Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp và các Hợp tác xã năm 2011” gửi kèm công văn này. Đồng thời  xác định ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị mình để kê khai trên các phiếu thích hợp  quy định tại chỉ tiêu 23( từ 23.1 đến 23.13) có ghi trên phiếu 1A/TĐTKT-DN nêu trên. ( Mẫu này do Chi cục thống kê Huyện Cung cấp trực tiếp cho đơn vị)
 
Thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện: 
- Cách thức thực hiện:  Các Doanh nghiệp, các HTX thực hiện kê khai theo mẫu, Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đơn vị  vào biểu mẫu đã kê khai ( tại trang 11) ; Phô tô 1 bộ báo cáo tài chính năm  2011 gửi kèm theo biểu đã kê khai ( để cơ quan thống kê có cơ sở rà soát việc kê khai của  đơn vị)
- Công ty có Chi nhánh  phụ thuộc thì phô tô thêm mẫu biểu và thực hiện kê khai cho Chi nhánh theo phiếu 1B/TĐTKT-CS “Phiếu thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh 2011” và nộp cùng với tờ khai của Công ty tại Chi cục thuế Huyện Từ Liêm.
 
- Địa điểm và thời gian nộp :
Các đơn vị thực hiện kê khai, phô tô báo cáo tài chính năm 2011 và gửi về bộ phận một cửa Chi cục thuế Huyện Từ Liêm ( Số 4- Đường Nguyễn Cơ Thạch - Thị trấn Cầu Diễn – Huyện Từ Liêm) trước ngày 30/4/2012. 
Lưu ý : Chi cục sẽ tổ chức nhận  cùng với  tờ khai thuế TNDN quý I/2012. Do vậy khi nộp tờ khai thuế TNDN quý I/2012 Công ty phải nộp đầy đủ phiếu 1A nêu trên và bộ báo cáo tài chính năm 2011 phô tô ( Nên kẹp ghim bản báo cáo tài chính phô tô và mẫu 1A /TĐTKT-DN  để tránh thất lạc hồ sơ)
 
Riêng đối với các đơn vị kê khai qua mạng, Chi cục sẽ gửi mẫu biểu và hướng dẫn kê khai qua hệ thống EMail của đơn vị đã đăng ký với cơ quan thuế. Đề nghị đơn vị nhận và thực hiện kê khai theo mẫu, đồng thời phô tô báo cáo tài chính năm 2011 và gửi trực tiếp về cửa số 5 ( Bộ phận một cửa của Chi cục thuế Huyện Từ Liêm )
 
  Vậy Chi cục thuế thông báo và đề nghị các Doanh nghiệp, các hợp tác xã  nghiêm túc triển khai thực hiện theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và kế hoạch của UBND Huyện Từ Liêm .
       Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị !

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên ;                                                                                               K/TCHI CỤC TRƯỞNG
- Các đ/c LĐCC(Để CĐTH);                                                                               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG          
- Đội KTrT1;KTr2;KKKTT&TH                                                                         
   TTHT&AC
- Lưu HC.
                                                                                                                                      Đinh Hoàng Tuấn


 

 BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP & TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
LOẠI DỊCH VỤ

THỜI

GIAN

GIÁ (VND)

KHÁCH ĐẾN VP 

 GIÁ (VND)

CHUYÊN VIÊN ĐẾN TẬN NƠI

 Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty + con dấu  7 (ngày)1.200.000 1.700.000 
 Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty + con dấu  Khẩn+500k/ Ngày +500k/ Ngày 
 Đăng ký kinh doanh cá thể (Hộ kinh doanh - Cửa hàng) 7 (ngày)1.200.000 1.700.000 
 Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài--- Báo giá sau Báo giá sau 
 Thành lập doanh nghiệp trọn gói  A : + Logo7 (ngày)4.000.000  4.500.000 
 Thành lập doanh nghiệp trọn gói  B: + Logo + C.I.P7 (ngày) 6.000.000  6.500.000 
 Thành lập DN trọn gói  C: + Logo + C.I.P + Website7 (ngày) 8.000.000  8.500.000 
 Thành lập DN trọn gói  D: + Logo + C.I.P + Website + ...7 (ngày) 10.000.000  10.500.000 
 Dịch vụ mở chi nhánh công ty, doanh nghiệp7 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ  thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp7 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh10 (ngày) 1.200.000  2.000.000 
 Dịch vụ xin cấp lại đăng ký kinh doanh bị mất, hỏng14 (ngày) 3.000.000  3.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại giấy đăng ký mẫu dấu bị mất10 (ngày) 3.000.000 3.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại con dấu công ty bị mất45 (ngày) 4.000.000 4.500.000 
 Dịch vụ xin cấp lại con dấu công ty bị mất (Khẩn!) 15 (ngày)8.000.000 8.500.000 
 Làm dấu chức danh ..02 (ngày) 150.000 200.000 
 Làm dấu mã số thuế02 (ngày)  150.000 200.000 
 Dịch vụ giải thể doanh nghiệp -----Báo giá sau 
 Đóng cửa văn phòng đại diện công ty, doanh nghiệp12 (ngày)Báo giá sau  
 Đóng cửa, giải thể chi nhánh công ty, doanh nghiệp12 (ngày)Báo giá sau  
 Đóng cửa VPĐD doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài -----Báo giá sau  
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Dưới 5 người)45 (ngày)1.500.000 2.500.000 
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Dưới 5 - 10 người)45 (ngày)2.000.000 3.000.000 
 Đăng ký đóng bảo hiểm xã hội lần đầu (Trên 10 người)45 (ngày)2.500.000 3.500.000 
 Báo tăng giảm lao động15 (ngày) 600.000 1.100.000 
 Chế độ hưu trí, thai sản15 (ngày) 600.000 1.100.000 
 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, slogan12 (tháng)2.500.000 3.000.000 
 Đăng ký bản quyền tác giả (Logo, phần mềm, tác phẩm ..)14 (ngày) 1.600.000 2.100.000 
 Đăng ký bản quyền tác giả làm khẩn !07 (ngày)  2.100.000 2.600.000 
 Đăng ký mã số mã vạch14 (ngày) 2.500.000 3.000.000 
 Đăng ký mã số mã vạch làm khẩn !07 (ngày)   2.500.000 3.000.000 
 Xin cấp CN Cở sở đủ điều kiện VSATTP (Xưởng sản xuất)--15.500.000 16.000.000 
 Xin cấp CN Cở sở đủ điều kiện VSATTP (Hộ kinh doanh)-- 6.000.0007.500.000 
 Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm12 (ngày) 5.000.000 6.500.000 

  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Văn Phòng Hà Nội : 34A - Trần Phú - P. Điện Biên - Q.Ba Đình - Hà Nội

Tel: 0466.73.76.79 - Fax: 04.37.47.57.43 - Email: info@doanhnghiepmoi.net - Hotline:  094.525.9986

CN Hải Phòng: Tầng 1, Toà Nhà Khánh Hội, 2/3C Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Tel: 031.222.8.333 - Fax: 0313.55.67.79 - Email: info@doanhnghiepmoi.net - Hotline: 0904.188.007

CN Tp. HCM: 149/21/25 Lê Thị Riêng - P.Bến Thành - Quận 1 - TP .HCM

Tel: 083.8767.986  -  Fax: 083.7553265  -   Email: info@doanhnghiepmoi.net -  Hotline:  0904.188.007

Website: doanhnghiepmoi.net

 

dich vu thanh lap doanh nghiep
 
Thành lập doanh nghiệp - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Tư vấn thành lập doanh nghiệp - Xin cấp lại con dấu công ty - Xin cấp lại đăng ký kinh doanh - Thiết kế logo - Sáng tạo slogan - Thiết kế website - Thiết kế bao bì nhãn mác - Thiết kế nhận diện thương hiệu - Dịch vụ sở hữu trí tuệ - Đăng ký quyền tác giả - Đăng ký bản quyền phần mềm - Đăng ký mã số mã vạch - Công bố tiêu chuẩn sản phẩm - Xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm - Xin giấy phép quảng cáo - Tư vấn luật bảo hiểm xã hội  - Dịch vụ báo cáo thuế - Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm.
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THĂM DÒ Ý KIẾN

Qua phương tiện nào bạn biết đến website của chúng tôi ?

Google Adwords

Bạn bè giới thiệu

Qua email quảng cáo

Qua phương tiện khác

Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Danh mục ngành kinh tế việt nam
Biểu thuế giá trị gia tăng
Biểu thuế xuất nhập khẩu
Tra cứu thông tin doanh nghiệp
Tra cứu mã số thuế